zaterdag 5 september 2009

Nederland, eendracht maakt macht (gettovorming)

Zaltbommel, 5 september 2009

In de volksmond krijgen de gastarbeiders uit een ver verleden vaak de schuld van de economische en sociale onrust in Nederland. “Buitenlanders” is een gemeenschappelijk scheldwoord dat te vaak onterecht wordt gebruikt.

Er zijn altijd al gastarbeiders geweest in Nederland maar de eerste groep vreemden die in Nederland arriveerden waren onze eigen onderdanen uit het voormalig Nederlands Indië. Met mooie beloften werden ze per boot vanuit het warme groene Indonesië naar het koude en sombere Nederland vervoert.

Eenmaal in Nederland werden deze mensen, ondanks dat ze de Nederlandse taal machtig waren, in kampen. En soms letterlijk! Ze werden zelfs ondergebracht in het voormalige Nazi concentratiekamp Vught!
Na deze groep in 1951 bleef het even rustig in Nederland totdat de Hongaarse Opstand in 1956. Toen kwam er een kleine groep politieke vluchtelingen uit Hongarije om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

De economie bloeide op als nooit tevoren en zelf ben ik ook een vrucht van de geboortegolf rond 1960. Er waren niet genoeg arbeiders om die groei te ondersteunen en die moesten nu van ver worden gehaald. Italianen, Spanjaarden, Grieken en Turken stonden schouder aan schouder met de Hollanders in de fabriek of op de bouwplaats.

Maar het was nog niet genoeg en er werden nu ook Noord-Afrikanen toegelaten die duidelijk anders waren.

Aan het einde van de jaren zeventig werd het duidelijk dat die laatste groep moeilijkheden had met integreren. Ik had Italiaanse, Spaanse en Griekse vrienden en werkte met een handvol Turkse jongens aan het spoor van de NS.

Moslim was geen vies woord en tijdens de ramadan deden wij een stapje extra om onze collega’s een beetje te ontzien. De exotische gerechten die de Turkse collega’s regelmatig tijdens de lunchpauzes tevoorschijn toverden waren in de schaftkeet altijd even welkom.

Maar die Noord-Afrikanen was wel een ander soort! Het leek wel of het gros de taal niet wilde leren spreken en aan werken een broertje dood had. Natuurlijk wil ik hier niet generaliseren maar de statistieken geven dit ook duidelijk aan.

Die mensen zondigden zich af van de Nederlandse samenleving en brachten gebruiken mee die hier niet echt welkom waren maar door onze verdraagzame aard toch maar door de vingers werden gezien.

Een linkse struisvogelpolitiek werd op het probleem los gelaten en de Socialisten die aan de macht waren verwachtten allemaal dat het probleem zichzelf zou oplossen als die mensen, uit heimwee?, weer terug naar het land van herkomst zouden gaan.

Het tegendeel gebeurde! Er werd meerdere malen tijdens de vakantie in het land van herkomst getrouwd en onder de paraplu van de gezinshereniging kwamen hele horden van die gesluierde vrouwen met nog veel meer kinderen naar Nederland.

En zo ontstond er een hele grote stam mensen die voor het grootste deel afhankelijk waren van de Nederlandse verzorgingsstaat. En het meest vreemde van de zaak was nog dat het niet aanpassen werd beloond! Tegenwerken lokte een reactie uit van nog dieper in de watten leggen!

Maar wat nog erger is was de samenscholing politiek van de regering en de gemeente. Als je nu al die mensen maar bij elkaar in goedkope voor en net na de oorlogse huizen, die geen enkele Nederlander meer wil, stopt dan worden de kosten voor het verzorgen en het onderhoud flink gedrukt.

Een tweezijdige politiek die aan de ene kant de woonwagenkampen uit elkaar reet en de bewoners onderbracht in kleine woonwagenkampen tussen de “burgers” en aan de andere kant het getto vormen in oude arbeiderswijken.

En daar ligt het probleem! Deze jongeren, die vaak geen gebruik hebben gemaakt van het prima gratis onderwijs in Nederland, hangen werkeloos rond en hebben niets anders te doen dan dikke, met een plantaardig product aangevulde, sigaretten roken en andere mensen lastig te vallen. Het kudde effect geeft ze deze kracht! Trek die hele kudden uit elkaar en breng ze onder op plaatsen waar ze niet ze gemakkelijk kunnen samenscholen en rellen!

De Drentse dorpen en de Groningse veenkoloniën, de Brabantse heide en de Zeeuwse eilanden zijn prima bestemmingen. De hogere huisvestingskosten worden gemakkelijk gecompenseerd door de vermindering van politiekosten en reparatiekosten van vandalisme.

Misschien gaan ze zelfs uit verveling zelfs wel werken?

Ik denk het niet want zolang het geld gratis is zou ik ook niet gaan werken.

En nu ik er toch over nadenk, ik kan me geen problemen herinneren met Italianen, Grieken, Turken, Spanjaarden of Chinezen. Misschien hebben die mensen het overdag te druk en hun kinderen worden wel opgevoed met normen en waarden?

Alle namen zijn verzonnen en alle overeenkomsten met personen levend of dood is puur toeval.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Copyright/Disclaimer

Gratis eboek downloaden/lezen?