donderdag 1 januari 1998

Copyright/Disclaimer

Niets van deze weblog mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/fotograaf verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending. 

Bij het samenstellen van deze weblog is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. De auteur kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie via deze publicatie.

Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de publicatie van teksten of afbeeldingen. Teksten en afbeeldingen op onze site worden, voor zover mogelijk, in goed overleg met de eigenaar daarvan geplaatst. Maar wij kunnen niet altijd de bron van de gebruikte afbeeldingen van derde personen achterhalen om toestemming te kunnen vragen. Mocht u een afbeelding aantreffen, waar copyright op rust, neemt u dan contact met ons op. De afbeelding wordt dan onmiddellijk verwijderd.

Foto verwijderen
Mocht u ergens op onze weblog staan afgebeeld, en u wilt dit niet, neem dan per email contact met ons op. Dan wordt uw afbeelding of de foto zo snel mogelijk verwijderd.

Copyright!
Op alle foto's en teksten op “Travels and Troubles” rust een copyright. Foto's kunnen/mogen gedownload worden, maar uitsluitend voor privé gebruik en mogen niet voor publicatie gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming.
Ook bij overname op een andere website, weblog of bulletin board altijd eerst contact opnemen met de auteur/fotograaf.
In uitzonderlijke gevallen kan een foto overgenomen worden mits de bron in de foto duidelijk leesbaar blijft en er een link naar het origineel bij wordt geplaatst.

Foto's voor publicatie
Zou u een of meerdere foto's voor publicatie willen gebruiken, neem dan contact met ons op voor prijzen en voorwaarden.

Vragen of opmerkingen? Neem kontact met ons op via de email?

Vormgeving weblog: Jielus Hendrik Kuijntjes

Fotografie : Jielus Hendrik Kuijntjes
Copyright/Disclaimer

Gratis eboek downloaden/lezen?