woensdag 23 oktober 2013

Thailand: Gezeur over zwarte Piet

Pattaya (Almost Free Hotel (101)

Beste lezers, deze hele discussie over zwarte Piet is al uit zijn proporties geblazen. Het gaat om een kleine groep van onze samenleving die rond Amsterdam woont en die zich gediscrimineerd voelt! Maar het autochtone volk roert zich. En dat is haar goed recht. De meningen lopen uiteen en dat is de juiste basis voor een discussie.


Maar om aan te geven dat we met zijn allen als samenleving te ver zijn doorgeschoten heb ik dit voorbeeld gevonden: In de wet staat dat niemand zijn gezicht op een wijze mag bedekken zodat hij voor een beëdigt ambtenaar, b.v. politie, onherkenbaar is. Er wordt hier gewezen op het verbod van het in het openbaar dragen van bivakmutsen e.d.
Er wordt bij de boerka een uitzondering op gemaakt - gedoogt, een tussenoplossing waar Nederland heel goed in is - omdat dit kledingstuk een onderdeel van de geloofsbeleving is. Een vreemde uitzondering! Want de wet is toch duidelijk genoeg?

Een sikh op een motor is volgens de wet verplicht een helm dragen, en dat terwijl de tulband voor hem een belangrijk deel is van zijn geloofsbeleving. Maar hier wordt geen uitzondering gemaakt omdat de staat meent het recht te hebben om de persoon tegen zijn eigen geloof in en t.b.v. zijn eigen persoonlijke veiligheid te beschermen. Niets gedogen, gewoon een helm op!

De persoonlijke verkeersveiligheid van een persoon wordt boven de, voor vele mensen in de Nederlandse samenleving ervaren, intimiderende klederdracht van een islamitische splintergroep van de samenleving gesteld!

Persoonlijk vindt ik dit zeer vreemd! En ik neem aan dat U als lezer tijdens uw vakantie ook wel eens gediscrimineerd bent in het buitenland? Bijvoorbeeld wanneer er op het vliegveld de toeristen en de lokale bevolking twee gescheiden rijen voor de immigratie hebben. Gaan jullie maar een half uur in de rij staan! Wij lopen lekker door en hebben als eersten een taxi!

Maar wanneer mij dit overkomt vraag ik mezelf altijd af: Discrimineren zij opzettelijk, of heb ik een slechte dag en/of voel ik me tekort gedaan? In zo’n geval hangt mijn reactie meestal af van mijn bloedsuikerspiegel. Ik lach er om en dat terwijl ik om mij heen mensen in de rij zie die zich hier zeer aan ergeren. Zou dit een reden kunnen zijn om nooit meer naar dat land op vakantie te gaan? Discriminatie die al aan de grens begint!

Of bijvoorbeeld wanneer er twee prijslijsten aan de muur hangen en de toeristen betalen meer dan de lokale bevolking om een religieuze of culturele attractie te bezoeken. Vaak wordt dit door de toeristen afgedaan met: Maar zij zijn toch veel armer dan wij, dus dan betalen wij wel wat meer.

Dat is toch jezelf voor de gek houden? Want ik weet 100% zeker dat er in India en Thailand veel mensen wonen die veel rijker zijn dan wij en die ook geen dure vliegtickets hoeven te kopen voor een bezoek aan de tempel of natuurpark. Zoals op de boot naar Koh Samui, waar de lokale bevolking in zijn nieuwe Mercedes Benz minder betaald dan ikzelf met mijn rugzak!

Maar nu weer terug naar de Zwarte Piet!

Openlijke bordjes in een bus dat zwarten daar niet mogen zitten vindt iedereen fout, en dat is ook fout in mijn beleving maar dat heeft in de verste verten helemaal niets met een onschuldig kinderfeestje te maken! Openlijke rassendiscriminatie of discriminatie op grond van je godsdienst zou bovenaan de agenda van zichzelf respecterend en beschaafd land staan. Toch?
Maar bij hoeveel gebedshuizen en tempels heb ik in de afgelopen tien jaar niet gestaan terwijl ik er niet naar binnen mocht? Is dat tolerant? Is dat verdraagzaam? De pot verwijt de ketel tot hij zwart ziet!

En hoe gaan we straks verder? Gaan we in 2015 het carnaval verbieden? Het feest van het vlees! Een feest van drank en seks! De partij van de dieren, de linkse vegetariërs en de blauwe knopen van de streng reformeerden slaan de handen ineen en hebben genoeg stemmen om via een wetswijziging het vieren van carnaval te verbieden! Waar eindigen we dan als samenleving wanneer we niemand meer hun eigen pleziertje gunnen?

In een land vol met ontevreden mensen die geen enkel begrip en respect voor elkaar hebben. De IK-maatschappij heeft zijn intrede al stilletjes gedaan in Nederland. Een maatschappij waar elk individu zichzelf het belangrijkste vindt. Het is de bron van asociaal gedrag en burgerlijke ongehoorzaamheid. Want welk mens met een gezond verstand zou een hulpverlener aanvallen? Welk mens met gezond verstand verandert er naar een paar biertjes in een zogenaamde “kopschopper”? Om dan ook nog later minder straf te krijgen omdat zijn persoonlijke vrijheid en bescherming is geschonden! Dat is toch te gek voor woorden?
We zijn als tolerant en verdraagzaam volk op de verkeerde weg en het is aan de bestuurders van ons land om ons weer de juiste weg te wijzen. Ik denk persoonlijk niet dat een door de Verenigde Naties opgelegd zwarte Piet verbod alle problemen in Nederland zal oplossen. Integendeel, ik denk dat in veel lagen van de bevolking dit misschien wel tegengesteld zal werken. Het verzet tegen de gevestigde orde groeit en de anarchie steekt de kop op! Een nieuwe sterke orde zal uit de anarchie oprijzen uit de chaos, hebben we dan niets geleerd van de geschiedenis?

Maar is eigenlijk discrimineren? Discriminatie betekent letterlijk "het maken van onderscheid".

Dus zuiver theoretisch gezien zijn de dames- en herentoiletten een vorm van discriminatie!

Nu niet weggaan maar nog even doorlezen?

Maar wat is er in de loop der tijd gebeurt met de discriminatie? Eigenlijk niets? Discriminatie is al zo oud als de mensheid en het zal ook altijd een onderdeel uit blijven maken van onze beschaving. Met de nadruk op enkelvoud want ik denk dat alle mensen in de 21ste eeuw een onderdeel zijn van de globale beschaving, zeker nu je binnen 24 uur de aarde kan rondreizen. Er is aan het einde van de tweede wereldoorlog in de vorige eeuw, terecht, een nieuwe denkwijze opgekomen over de discriminatie. Die nieuwe denkwijze van het blanke westen heeft haar wortels in het schuldgevoel dat achterbleef na  de tweede wereldoorlog en de onafhankelijkheid van de tientallen koloniën in Afrika en Azië. Maar nu ruim 65 jaar later staat Indonesië en vele andere landen die toen hun onafhankelijkheid, al dan niet na een gewapende strijd in de vorm van een burgeroorlog of  een strijd tegen de koloniale machthebbers, nog bol van de discriminatie op basis van geslacht, geloof en/of huidskleur! En al die discriminatie wordt zonder problemen door onze regeringen geaccepteerd en zakken vol met ontwikkelingsgeld naar die landen gestuurd om de regerende, en voeten kussende, partijen in het zadel te houden.

De betekenis van het woord discriminatie is in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de letterlijke betekenis; in die context wordt onder discriminatie verstaan: "het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen". Bij de vraag of het maken van onderscheid tussen mensen discriminatoir is, is het van belang om na te gaan of gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden.

Neem dit voorbeeld uit ons eigen verdraagzame Nederland?

Er is in de afgelopen decennia honderden miljoenen uitgegeven aan mooie, maar ook zeker veel minder mooie architectonische aanpassingen voor medelanders in rolstoelen en mensen die slecht ter been zijn. Mijn oude Buys Ballot school werd voor duizenden guldens aangepast voor een enkele jongen in een rolstoel terwijl de toiletten in het gebouw allemaal uit 1934 stamden.
Helpen we er een of helpen we er enkele honderden?
Er zijn in Nederland wel meer dan twee miljoen mensen die dagelijks hinder ondervinden of problemen hebben met hun spijsvertering! En dat terwijl er in Nederland treinen rondrijden zonder toiletten, stations zonder toiletten, dorpen en steden zonder openbare toiletten.
En waarom? Zichtbaar of onzichtbaar? Zielig of eigen schuld? Of toch discriminatie?

Misschien drijf ik nu wel net zo ver af als die zwarte pieten cabaretier die zo graag zijn nieuwe show wilde promoten en niet heeft nagedacht over wat hij allemaal in de Nederlandse samenleving zou gaan losmaken? Het is tenslotte niet ondenkbaar dat door de loze kreet van een eenling, en een paar andere die zich tekort gedaan voelen in ons land van melk en honing, een grote groep Nederlanders straks heel anders tegen die groep gaat aankijken! In onze informatiesamenleving moet je tegenwoordig heel goed nadenken voordat je een scheet laat.

Onder discriminatie verstaat men het anders behandelen van mensen of groepen (meestal minderheden) op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd, enzovoort. Discriminatie staat het grondbeginsel dat zegt dat alle mensen gelijk zijn, in de weg. Discriminatie veronderstelt echter niet alleen een afzonderlijke behandeling, maar ook het ontbreken van rechtvaardiging voor deze aparte behandeling.

Wanneer ik de krant van vandaag lees of naar het nieuws kijk dan besef ik dat 90% van de ellende begint bij de bovenstaande verklaring. Ook onze eigen persoon staat vierentwintig uur per dag bloot aan discriminatie, bewust of onbewust. Maar de beslissing of het daadwerkelijk discriminatie is ligt bij jullie zelf!

Uit mijn jeugd herinner ik me de ophef over “Florrie Rost van Tonningen-Heubel”, bijgenaamd de zwarte weduwe, en het staatspensioen dat zij genoot omdat haar man, een hoogst discutabel, parlementslid was geweest. Als lid van de NSB had “Meinoud Rost van Tonningen” op elk gebied met de bezetters gecollaboreerd  en was zelfs door de bezetters benoemd tot “President van de Nederlandse Bank”.
Heel Nederland was in rep en roer toen in 1986 het nieuws bekend werd dat Florrie al sinds het einde van de tweede wereldoorlog een pensioen ontving omdat haar man een lid van het Nederlandse parlement was geweest! En dat pensioen was toch terecht? Of geld hier een uitzondering (=discriminatie) omdat de bezetter was verdreven en onze Meinoud, die werd geboren in Soerabaja als zoon van de KNIL-generaal Marinus Bernardus Rost van Tonningen, die zich in de strijd op onder andere Lombok, Atjeh en Bali had onderscheiden, voor de verliezende partij had gekozen?

Nog enkele dagelijkse voorbeelden van discriminatie!

Ladies night: vrouwen geen entreegeld en een gratis drankje! Discriminatie?
Leeftijdskorting bij een landelijke brillenketen! Discriminatie?

In de meest gebruikte betekenis, de maatschappelijke vorm, houdt discriminatie dus in dat er onterecht onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende groepen mensen in hoe ze worden behandeld, hun rechten en hun plichten. Vaak houdt discriminatie in dat één bepaalde groep mensen anders behandeld wordt dan alle anderen, en meestal op een negatieve manier. Zo kan er onder meer worden gediscrimineerd op basis van:
aantal afstammelingen in de eerste graad.
etniciteit
geboorteplaats
geldelijk vermogen (zowel hoog als laag)
geslacht (seksisme)
Geslachtsidentiteit of transseksualiteit (transfobie)
godsdienst
handicap (validisme)
huidskleur
intelligentie
klasse (klassisme)
leeftijd
nationaliteit (xenofobie)
politieke voorkeur
ras (racisme)
scholingsgraad (zowel hoog als laag)
seksueel gedrag
seksuele geaardheid
sociaal gedrag
subcultuur (bijvoorbeeld punk, hippie, gothic)
taal
uiterlijk (lichamelijke kenmerken, w.o. afwijkingen)Discriminatie komt in een aantal verschillende soorten voor, vaak in combinaties van onderstaande. Hoewel de meeste mensen discriminatie als iets slechts vinden klinken, hoeft het bij sommige soorten helemaal niet zo te zijn, of is er discussie over mogelijk.

Directe discriminatie. Voorbeeld: een schip strandt ergens, aan boord zijn verschillende etniciteiten. Een helikopter komt te hulp met warme maaltijden voor de blanken en louter brood voor de zwarten.
Indirecte discriminatie. Voorbeeld: wie Amerikaanse mensen aardig noemt, noemt daarmee ten minste één ander volk niet aardig.
Subjectieve discriminatie. Voorbeeld: Een oude Nederlandse vrouw is bang voor buitenlanders, en gaat hen uit de weg.
Objectieve discriminatie. Voorbeeld: Een Nederlandse regisseur wil zuiver Nederlandse acteurs voor zijn Nederlandse film, hij wil geen Marokkanen.
Averechtse discriminatie. Voorbeeld: Een Turk die alleen kamers verhuurt aan Nederlanders.
Tegengestelde discriminatie. Voorbeeld: Een Nederlander die niet wordt toegelaten in een bar voor donkerhuidige mensen.
Omgekeerde discriminatie. Voorbeeld: Buitenlanders die beter worden behandeld en veel meer kansen krijgen dan Nederlanders.[1]
Positieve discriminatie. Voorbeeld: De Publieke Omroep stelt een quotum in dat minstens 10% van de mensen op tv buitenlander moet zijn.
Negatieve discriminatie. Voorbeeld: Een negroïde man vindt zichzelf beter dan alle blanken, alleen door de huidskleur.

Nu de cabaretier Quinsy Gario de knuppel in het Nederlandse hoenderhok heeft gegooid zijn we wereldnieuws! Het gaat zelfs zo ver dat de Verenigde Naties, die even niets de doen hebben bij gebrek aan oorlogen, natuurrampen en genociden, zich ermee gaat bemoeien. Er komt een werkgroep naar Nederland, per business class, gevlogen om de zwarte piet te onderzoeken. Maar de gezant die het moet onderzoeken heeft al voordat ze ook maar een voet op Nederlandse bodem heeft gezet haar oordeel klaar!

Zwarte Piet is terug naar de slavernij!

Nou, daar moet ik zelfs nog even naar die terugkoppeling zoeken. Dat gaat mij boven mijn pet! Gelukkig heeft Vlaanderen zich nu ook in het debat geworpen en daarmee is de Sinterklaasviering plotseling grensoverschrijdend geworden. En dat betekend veel, het is dus niet een land maar twee landen die zich aan systematische discriminatie schuldig maakt, of zich op een onschuldig kinderfeest werpen. Want iedereen ouder dan zeven jaar weet toch ook dat Sinterklaas niet bestaat!

Tenslotte nog even dit over de commissie!
Wanneer VN-gezant mevr. Sheppard klaar is met de Sinterklaas en zwarte pieten kwestie in Nederland moet ze direct terug naar het VN-hoofdkantoor in de Verenigde staten! Lees ook het volgende persbericht van RTL-Nieuws: Afro-Americans.

Zou het niet verschrikkelijk zijn wanneer ze het woord AFRO-AMERICAN in een zin zouden noemen met de JEWS! Maar joden liggen gevoelig terwijl de afro-Americanen een onbeschermde, onbevoorrechte groep binnen de maatschappij vertegenwoordigen!

Mijn tip! Die mevrouw en de begeleidende commissie op staande voet ontslaan en hun salaris voor de vluchtelingen in Syrië gebruiken!

Nu echt als laatste!

Verdraagzaam: bereidheid van anderen ook minder leuke dingen te verdragen.

Dus ik roep iedereen in Nederland op, ook de allochtonen, om meer verdraagzaam te zijn en niet overal iets slechts achter te zoeken.


Dit was Brandhout, goedenavond.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Copyright/Disclaimer

Gratis eboek downloaden/lezen?