zaterdag 12 februari 2011

Nederland: Vrijheid van meningsuiting?

Pattaya (Boxing Roo)

'Hoever kan en mag een mens gaan?'
Dat is de vraag die ik mezelf stel! Ik kies geen zijde en ik wil een discussie aanzwengelen over de doorgeschoten demonisering van de PVV door de linkse sympathisanten. Hoe je het ook went of keert, alles wat de heer Wilders zegt wordt gekoppeld aan de Nazi's en de jodenvervolging. Elk weldenkend mens weet dat er weinig of geen overeenkomsten zijn tussen deze twee partijen. Natuurlijk is de vrijheid van meningsuiting een gekoesterd gemeengoed maar waarom wordt er dan wel gepoogd de ander de mond te snoeren of te demoniseren. De VARA, een omroep waar ik zelf al jaren geleden het lidmaatschap heb opgezegd, en de PvdA, waar ik vroeger op heb gestemd maar zoals mijn grootvader al zei: Is overleden met het vertrek van Joop den Uyl, gaan vaak te ver met het opdringen van hun mening. Er wordt niet gesproken over de onderdrukking van hele volkeren in naam van het socialisme. Socialistische regimes die dichter bij het Nazisme staan dan de PVV. Laat de regering nu eens haar werk doen!
'Toch ook niet elk plan dat de PvdA naar voren schoof was een doorslaand succes?'
Maar hoe langer de PVV mee mag doen des te meer mensen zullen gaan geloven in het succes van de PVV.
'En dat is toch democratie (letterlijk "volksheerschappij")?'

Om van een democratisch proces te kunnen spreken dienen volgende drie fundamentele elementen aanwezig te zijn:1. Initiatiefrecht. Elke deelnemer moet vrij zijn om een initiatief te kunnen nemen en een wetsvoorstel of wetswijziging in te dienen.
2. Recht op spreken. Elke deelnemer moet in gelijke mate de kans hebben de andere deelnemers te informeren en met hen van gedachte te wisselen over het voorstel dat ter tafel ligt.
3. Stemrecht. Elke deelnemer moet de gelegenheid hebben een stem over het voorstel te kunnen uitbrengen. Een overeengekomen meerderheid van de stemmen bepaalt of het voorstel al dan niet aangenomen wordt.

Voor elk van deze drie elementen kunnen specifieke richtlijnen gelden.

Laten we daar vooral niet van afwijken en vervallen in een Socialistische Stalinistische Volksstaat zoals Noord-Korea!


Verander de moslims in Tokkies en andere asociale groepen en het ziet er uit zoals het werd bedoeld!

Nawoord: Ik ben zelf het slachtoffer van jaren treiteren en fysiek geweld door kanslozen Noord-Afrikaanse randjongeren vanuit een door ons belastinggeld gefinancierd clubhuis tegenover mijn huis. En dus vindt ik dit een prima plan!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Copyright/Disclaimer

Gratis eboek downloaden/lezen?