maandag 29 november 2010

Thailand: ‘vader ik heb gezondigd!’

Pattaya (Boxing Roo)

Het verhaal is niet zo zwaar als de titel doet vermoeden maar ik ben uit eigen beweging met twee soorten medicijnen gestopt. Via een vriend kwam ik een verhaal op het spoor dat “de cholesterol leugen” heet. En dat was best wel heftig.Berust "De cholesterol leugen" op waarheid?

Nadat jarenlang een te hoog Cholesterolgehalte, algemeen als een van de veroorzakers van aderverkalking werd beschouwd, zijn er nu toch andere geluiden en wordt in het boek “De cholesterol leugen” afstand genomen van het idee dat een hoog cholesterolgehalte in het bloed inderdaad een risicofactor is en dat geneesmiddelen nodig zijn. Maar berust "De Cholesterolleugen" wel op waarheid ?

Een andere kijk op cholesterol

In de vele jaren dat de auteur van het boek, professor Hartenbach, onderzoek heeft gedaan, is door hem geen verband gevonden tussen arteriosclerose (aderverkalking) en cholesterol. Heel veel mensen gebruiken cholesterolverlagende medicijnen en voedingsmiddelen. Wat kunnen die met deze nieuwe, opzienbarende feiten en moeten ze nu gelijk het roer omgooien? Dat gaat wellicht te snel. Eén zwaluw maakt immers nog geen zomer. Dat neemt niet weg dat we niet het hoofd in het zand moeten steken voor andere geluiden, want uiteindelijk kennen de Cholesterol verlagende medicijnen de nodige bijwerkingen.


Het boek

Volgens professor Hartenbach en anderen wetenschappers zijn cholesterolverlagende medicamenten en voedingsmiddelen niet alleen overbodig, maar ook schadelijk en vaak ook levensgevaarlijk. Het betref hier echter een miljardenomzet van de voedings- en farmaceutische industrie, die de verkoop in stand houdt door verkeerde voorlichting. De uitdrukking cholesterolmaffia wordt in de mond genomen. Gemanipuleerde cijfers, die onder het mom van onderzoeken worden gepubliceerd en die worden gepresenteerd als keiharde bewijzen, zijn volgens het boek met de feiten in strijd. Hierna enkele bewijzen van verzwegen onderzoeken omdat ze voor de industrie niet gunstig uitpakten:


  • De opzienbarende Symvastatin Study. Ruim 4400 mensen werden onderzocht. Met als conclusie dat een verhoogde cholesterolspiegel geen invloed heeft op het ontstaan van het hartinfarct of arteriosclerose. Verlaging van een te hoog cholesterolgehalte is nutteloos volgens het onderzoek dat in de la werd gehouden.
  • Bij de Multifactorial Study uit Finland, waarbij van meer dan 2000 mensen de cholesterolspiegel werd gemeten, kwam een hartinfarct 3 maal zo vaak voor onder de proefpersonen die waren behandeld met cholesterolverlagende middelen. Verder waren er ruim 30% meer sterfgevallen dan in de groep die niet behandeld was.
  • Bij de Helsinki Heart Study uit 1987, waarbij 700 mensen werden onderzocht, bleken de levensgevaarlijke bijwerkingen van cholesterolmedicijnen 40 % hoger,in vergelijking met de controlegroep. In 1993 liet een vervolgonderzoek een percentage van zelfs 50% zien. Opvallend was eveneens de toename (43%) van de sterfte aan kanker onder invloed van cholesterolverlagende middelen.
  • Eveneens bij de Framingham Study met 4500 mensen, bleek een aanmerkelijke toename van het aantal sterfgevallen als gevolg van kanker, bij de behandeling met cholesterolmedicijnen.
  • Tijdens de Clofibrat Study, met 1000 proefpersonen, werd ook een enorme stijging van het aantal sterfgevallen als gevolg van kanker ontdekt.
  • Het National Heart, Lung and Blood Instituut uit Amerika deed een tientallen jaren durend onderzoek van met maar liefst 650.000 proefpersonen. Uit dit onderzoek bleek geen invloed van cholesterol op het ontstaan van een hartinfarct of arteriosclerose . Wél kwam naar voren: des te hoger de cholesterolspiegel, des te geringer de kans op kanker en ook des te kleiner het aantal sterfgevallen door andere aandoeningen.

Misverstanden, die om aandacht vragen volgens het boek

  • Er bestaat geen 'slecht' of 'goed' cholesterol. Er is namelijk maar een soort cholesterol. HDL en LDL wordt ten onrechte cholesterol genoemd. Het zijn daarentegen alleen maar eiwitten (proteïne) die cholesterol vervoeren. Het zogeheten HDL-lipoproteïne zorgt daarbij voor het vervoer naar de lever van de -met voeding ingenomen- cholesterol. Daar wordt het cholesterol gebruikt voor de productie van de belangrijke galzuren. Het LDL-lipoproteïne vervoert vervolgens het in de lever vervaardigde cholesterol naar de ontelbare lichaamscellen, die het cholesterol gebruiken voor de groei en voor de vele functies.
  • De stijging van het cholesterolgehalte komt nauwelijks door voeding. Voeding is voor maximaal 5% verantwoordelijk voor een verhoging van het cholesterol. Bovendien zal de lever ingrijpen door meer of minder cholesterol te vervaardigen bij een verhoogde of verlaagde cholesterolinname via het voedsel.
  • Een erfelijk verhoogd cholesterol, gelinkt aan het vaak voorkomen van hart- en vaatziekten, zoals vaak wordt beweerd, is een slag in de lucht. Het afzetten van Cholesterol in de bloedvaten kan pas ontstaan in het eindstadium nadat eerst andere organen zijn verzadigd. Onzin dus om te beweren, dat cholesterol de bloedvaten bij zoveel mensen zou aantasten. Gedurende 100den operaties heeft Professor Hartenbach bovendien geconcludeerd, dat het cholesterolpercentage in de verkalkte lagen (arteriosclerotische plaques) in bloedvaten, niet meer dan 1 % bedraagt.
  • Een goede modale waarde van de cholesterolspiegel is 250 mg/dl of 6,36 mmol/l voor volwassenen. Spiegels van 300 – 350 mg/dl of 7,63 – 8,90 mmol/l komen veelvuldig voor en kunnen als normaal worden gezien, omdat evenals met zovele stoffen in het lichaam, ook het cholesterolgehalte voortdurend onderhevig is aan schommelingen. Onze lever is niet alleen het productieorgaan van het noodzakelijke cholesterol, maar tevens het centrum dat de behoefte eraan regelt. De cholesterolspiegel te willen verlagen is gevaarlijk en het is onverantwoord om dalingen tot minder dan 200 mg/dl of 5,09 mmol/l na te streven. Het verlagen van het cholesterol vergroot de kans op kanker en leidt ook tot een bedenkelijke vermindering van de fysieke en mentale vermogens.

Door het ten onrechte verlagen van de zogenaamde grenswaarde zijn steeds meer mensen, zonder medische noodzaak, afhankelijk gemaakt van medicamenten en voedingsmiddelen. Daarmee zijn in werkelijkheid gezonde personen, ten onrechte als patiënt bestempeld.Aldus professor HartenbachNadat ik dit heb gelezen ben ik meteen met de Lipitor 10mg gestopt.
‘En voel ik me slechter?’
Nee, het tegendeel zelfs! Mijn stoelgang is na vijf jaar doffe ellende eindelijk weer normaal. En dat is voor mij een hele opluchting.Het andere spul dat ik slik schijn ook nog wel eens in een kwaad daglicht te staan! Nadat ik naar de mogelijke bijwerkingen van Actos had gezocht werd ik hier ook niet blij van. De meest voorkomende was een aanwas van een kilo of zes en daar kon ik me ook in herkennen. Maar die tweede was veel erger. Bij langdurig gebruik kan het een hartinfarct uitlokken. En jullie begrijpen dat ik daar ook niet op zit te wachten. Dus die tweede tablet ook uit mijn pillendoosje geschrapt en ik voel me nog steeds goed! Alleen moet ik wel weer op mijn bloedsuiker gaan letten en begin januari even mijn bloed laten testen. Deze week dan maar weer een nieuwe batterij en controlestaafje voor mijn meter halen. Die worden dus in Nederland niet vergoed als je type 2 diabetes hebt. Erg slim! Vooral in mijn geval nu ik ze € 450,- bespaar door die rotzooi niet meer te slikken!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Copyright/Disclaimer

Gratis eboek downloaden/lezen?